Gemi Adamı Sağlık Raporu

İlk kez gemiadamı olmak için başvuran gemiadamı adaylarının, periyodik muayenesini zamanında yaptırmayan gemiadamlarının ve sıralı üç periyodik muayenesini yaptırarak periyodik muayene sınırını tamamlamış gemiadamlarının genel muayene için; sağlık kurulu bulunan yetkilendirilmiş sağlık kuruluşuna şahsen başvurmaları gerekir. Gemiadamlarının, yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarında bu Yönerge hükümlerine göre teşekkül eden sağlık kurulu kontrolünden geçirilerek verilecek olan "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" gereğince yetkili merkezden "Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi" almaları zorunludur.

200 GT'den küçük olan gemilerde çalışan gemiadamları ile balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamları "Gemiadamları Sağlık Yönergesi" hükümleri dışındadır.

İlk kez gemiadamı olacaklar ne yapmalı?

İlk kez gemiadamı olmak için başvuran gemiadamı adaylarının, periyodik muayenesini zamanında yaptırmayan gemiadamlarının ve sıralı üç periyodik muayenesini yaptırarak periyodik muayene sınırını tamamlamış gemiadamlarının genel muayene için; sağlık kurulu bulunan yetkilendirilmiş sağlık kuruluşuna şahsen başvurmaları gerekir.

Gemiadamlarının, yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarında bu Yönerge hükümlerine göre teşekkül eden sağlık kurulu kontrolünden geçirilerek verilecek olan "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" gereğince yetkili merkezden "Gemi adamları Sağlık Yoklama Belgesi" almaları zorunludur.

Öğrenciler ve 18 yaşından küçük gemiadamlarının sağlık yoklamaları

Meslek olarak gemiadamı yetiştiren eğitim kurum ve kuruluşlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin, Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esasları içerecek şekilde sağlık muayenelerini yaptırarak "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" almaları gereklidir. Öğrenim süresince "Periyodik Sağlık Muayenelerini" yaptırmaları gerekmez, fakat aktif çalışmaya başladıklarında yeniden Gemiadamı Olur Sağlık Raporu almaları zorunludur.

Onsekiz yaşından küçük olan gemiadamları, "Gemiadamları Sağlık Yönergesi" ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) "77 Sayılı Çocukların ve Gençlerin İşe Elverişlilik Yönünden Sağlık Yoklaması Olmalarına İlişkin Sözleşme" hükümleri göz önüne alınarak her yıl periyodik sağlık yoklaması yaptırırlar. Yani 18 yaşından küçük olanların deniz hizmetinde sürekli çalıştırılmaları ancak "Periyodik Sağlık Yoklamaları"nın her yıl yenilenmesi şartına bağlıdır.

18 yaşından küçük gemiadamı adaylarının ve gemiadamlarının periyodik sağlık yoklamaları bu Yönerge gerekleri ve ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (77) sayılı "Çocukların ve Gençlerin İşe Elverişlilik Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkındaki Sözleşmesi" göz önünde bulundurularak yapılır.18 yaşından küçük olanların deniz hizmetinde sürekli çalıştırılmaları ancak "Periyodik Sağlık Yoklamaları"nın her yıl yenilenmesi şartına bağlıdır.

Gemiadamı yetiştiren eğitim kurumlarına ve kuruluşlara kayıt yaptıracak öğrencilerin Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi (EK-13) almaları gerekmektedir. Öğrenim süresince periyodik sağlık muayenesi yaptırmaları isteğe bağlıdır. Düzenli olarak Periyodik muayenelerini yaptıran öğrencilere aktif çalışmaya başladıklarında yönerge gereğince Periyodik muayene hakkı tanınır.”

İletişim Bilgileri


  • Adres: Doğu Mah. Lokman Hekim Caddesi No:15/A 34890 Pendik / İstanbul

  • Tel: 0 216 491 35 07 - 0 216 491 35 08
  • GSM: 0 507 420 17 59 - 0 507 420 17 69
  • Fax: 0 216 354 09 78
  • E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.


Copyright 2022 / Web Tasarım: Ayke Bilişim Pendik Özel Yaşam Tıp Merkezi.
Tüm hakları saklıdır. Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tadiviye yönlendirme amacı taşımaz.